اشتباه نکن!

نه زیبایی تو 

نه محبوبیتِ تو 

مرا مجذوب خود نکرد

تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی

من عاشقت شدم ...

نوشته شده در شنبه بیست و دوم شهریور 1393ساعت 12:6 توسط یه عاشق|

چه لحطه درد آوریه

اون لحظه که می پرسه: خوبی؟

بغض تو گلوت می پیچه

5 خط تایپ می کنی،ولی به جای ارسال

همه رو پاک می کنی و می نویسی:

خوبم مرسی تو خوبی؟
نوشته شده در یکشنبه هفدهم شهریور 1392ساعت 1:57 توسط یه عاشق

ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺣﺲِ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ
ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧﯽ ،
ﺳﻬﻢ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭُ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ
ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩِ ﻋﺸﻘﺖ ، ﺣﺘﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝِ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﻧﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲِ ﺩﯾﮕﺮ...
 ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯽ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮔﯽ ،
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍﺖ ﺗﻨﮓمیشه ،
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺑﺸﻮﺩ ﺗﻮﯼ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬﺑ ﯾﺎ ﻧﺸﻮﺩ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎﺭﻩﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﺪﻧﺪ ﻭﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ
ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ
اصلش ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪﺍﯼ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﺗﻮﯼ ﺩﻝِ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ
ﺩﺭﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱِ ﻭﺟﻮﺩﺵ
ﺟﺎﯾﯽ ﻭﺳﻂ ﻗﻠﺐِ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ

نوشته شده در سه شنبه دوازدهم شهریور 1392ساعت 16:8 توسط یه عاشق|

بیا تکرار کنیم این "عشق ممنوعه" را ...

آری ..." من" و "تو" دور از چشم همه

معجزه ای میکنیم به نام " ما "

"ما " میتوانیم !!! شک نکن ...

بگذار حتی کودک درونمان هم نفهمد ...

هیچ کس نمیداند که من و تو با هم میسازیم

و بی هم فرو میریزیم ...

خط چینِ فاصله ها را پر میکنیم

به امید فردایی پر از وصل ...

پر از من ...

پر از تو...

پر از عشق...

نوشته شده در جمعه هشتم شهریور 1392ساعت 4:15 توسط یه عاشق|

وسعت نبود تو


به اندازۀ تمام دنیای من است

 
تا آنجا که چشم کار میکند


جای تو خالیست..

نوشته شده در سه شنبه پنجم شهریور 1392ساعت 11:48 توسط یه عاشق

آدم ها در هر دیدار ،

هر آغوش ،

بعد هر لبخند ،

تکه هایی از خودشان را …


تکه هایی از دلشان را جا میگذارند …

نوشته شده در شنبه دوم شهریور 1392ساعت 0:30 توسط یه عاشق|

وقت سفر همه یکدیگر را می بوسند

او نگاهش را به من داد و من نگاهش را بوسیدم...

نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392ساعت 17:0 توسط یه عاشق

لذت آغوش بی دغدغه و عشق ناب تو را ،
با هیچ چیز عوض نمی کنم ...

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392ساعت 3:1 توسط یه عاشق

کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه

نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392ساعت 3:38 توسط یه عاشق

چه خوب!

که من بهشت را به بوسه های تو بخشیدم!

حالا همه جا بوی بهشت دارد و من

عطر بوسه های تو را

نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مرداد 1392ساعت 2:48 توسط یه عاشق


آخرين مطالب
» اشتباه نکن!
»
»
» عشق ممنوعه...
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» سفربخیر...
»
» وقتی رفتی...
»
»
» باتو تا ابد زنده ام!...