یلدا برای من

یعنی طولانی ترین بی خوابی ام...

یعنی طولانی ترین شب نبودنت...

نوشته شده در شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ساعت 0:43 توسط یه عاشق|

ﺍﺯ ﺍینجا ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ...

ﺗﺎ ﺁنجا ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ،

ﻭﺟﺐ ﺑﻪ ﻭﺟﺐ ...

ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ .

نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۲ساعت 2:42 توسط یه عاشق|

چه لحطه درد آوریه

اون لحظه که می پرسه: خوبی؟

بغض تو گلوت می پیچه

5 خط تایپ می کنی،ولی به جای ارسال

همه رو پاک می کنی و می نویسی:

خوبم مرسی تو خوبی؟
نوشته شده در یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۲ساعت 1:57 توسط یه عاشق

ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺣﺲِ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ
ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧﯽ ،
ﺳﻬﻢ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭُ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ
ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩِ ﻋﺸﻘﺖ ، ﺣﺘﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝِ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﻧﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲِ ﺩﯾﮕﺮ...
 ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯽ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮔﯽ ،
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍﺖ ﺗﻨﮓمیشه ،
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺑﺸﻮﺩ ﺗﻮﯼ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬﺑ ﯾﺎ ﻧﺸﻮﺩ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎﺭﻩﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﺪﻧﺪ ﻭﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ
ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ
اصلش ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪﺍﯼ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﺗﻮﯼ ﺩﻝِ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ
ﺩﺭﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱِ ﻭﺟﻮﺩﺵ
ﺟﺎﯾﯽ ﻭﺳﻂ ﻗﻠﺐِ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ

نوشته شده در سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۲ساعت 16:8 توسط یه عاشق|

بیا تکرار کنیم این "عشق ممنوعه" را ...

آری ..." من" و "تو" دور از چشم همه

معجزه ای میکنیم به نام " ما "

"ما " میتوانیم !!! شک نکن ...

بگذار حتی کودک درونمان هم نفهمد ...

هیچ کس نمیداند که من و تو با هم میسازیم

و بی هم فرو میریزیم ...

خط چینِ فاصله ها را پر میکنیم

به امید فردایی پر از وصل ...

پر از من ...

پر از تو...

پر از عشق...

نوشته شده در جمعه هشتم شهریور ۱۳۹۲ساعت 4:15 توسط یه عاشق|

وسعت نبود تو


به اندازۀ تمام دنیای من است

 
تا آنجا که چشم کار میکند


جای تو خالیست..

نوشته شده در سه شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۲ساعت 11:48 توسط یه عاشق

آدم ها در هر دیدار ،

هر آغوش ،

بعد هر لبخند ،

تکه هایی از خودشان را …


تکه هایی از دلشان را جا میگذارند …

نوشته شده در شنبه دوم شهریور ۱۳۹۲ساعت 0:30 توسط یه عاشق|

وقت سفر همه یکدیگر را می بوسند

او نگاهش را به من داد و من نگاهش را بوسیدم...

نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 17:0 توسط یه عاشق

لذت آغوش بی دغدغه و عشق ناب تو را ،
با هیچ چیز عوض نمی کنم ...

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۲ساعت 3:1 توسط یه عاشق

کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه

نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۲ساعت 3:38 توسط یه عاشق


آخرين مطالب
»
»
»
»
» عشق ممنوعه...
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» سفربخیر...
»
» وقتی رفتی...
»
»